Team Consulting

Minden, ami egy üzleti vállalkozás elindításához és működéséhez kell.

Általános Szerződési Feltételek

A TEAM-CONSULTING Bt. tréningjeire és nyelvkurzusaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

(Érvényes 2017. július 10. napjától)

 

  1. A szerződés létrejötte

1.1. A jelentkező a TEAM-CONSULTING Bt. bármilyen formában közzétett ajánlati felhívására tett írásbeli ajánlati jognyilatkozatát (továbbiakban a jelentkezését) a TEAM-CONSULTING Bt. email címére (office@teamconsulting.hu) küldi meg.

1.2. A TEAM-CONSULTING Bt. a jelentkezőnek a jelentkezésének beérkezését követő öt munkanapon belül visszajelzést küld, amelyben tájékoztatja a jelentkezőt jelentkezésének eredményéről, és ezzel egyidejűleg megküldi a jelentkezőnek a jelentkezése alapján kiállított tréning, illetve nyelvkurzus díjáról szóló számlát és a TEAM-CONSULTING Bt. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) megnevezésű dokumentumát.

1.3. A TEAM-CONSULTING Bt. által megküldött számla a jelentkezőnek történő megküldését követő nyolc napon belül fizetendő. A jelentkező a számla megfizetésével elfogadja a TEAM-CONSULTING Bt. jelen ÁSZF-ét. A jelentkező és a TEAM-CONSULTING Bt. közötti szerződés a számla összegének a TEAM-CONSULTING Bt. bankszámláján történő jóváírásával jön létre.

1.4.  Amennyiben az ajánlati felhívásban a tréning, illetve a nyelvkurzus időpontjai nem kerültek pontosan meghatározásra, úgy a jelentkező és a TEAM-CONSULTING Bt. a tréning, illetve a nyelvkurzus időpontjait a számla megküldéséig egyeztetni köteles.

  1. Elállás

2.1.  Ha a jelentkező a közte és a TEAM-CONSULTING Bt. között létrejött tréningre vagy nyelvkurzusra vonatkozó szerződéstől el kíván állni, akkor az elállásra vonatkozó írásbeli jognyilatkozatát a TEAM-CONSULTING BT. email címére (office@teamconsulting.hu) küldi meg.

2.2.  Amennyiben az elállásra vonatkozó jognyilatkozat jelentkező általi megtételére a tréning, illetve nyelvkurzus kezdetét megelőző

  • 90. napon túl kerül sor: úgy a tréning, illetve nyelvkurzus díjának 95%-át
  • 90. és 61. napja között kerül sor: úgy a tréning, illetve nyelvkurzus díjának 85%-át
  • 60. és 31. nap között kerül sor: úgy a tréning, illetve nyelvkurzus díjának 75%-át
  • 30. és 15. nap között kerül sor: úgy a tréning, illetve nyelvkurzus díjának 50%-át
  • 14. napon vagy ezen belül kerül sor: úgy a tréning, illetve nyelvkurzus díjának 0%-át

téríti vissza a TEAM-CONSULTING Bt. banki átutalás útján a jelentkező számára.

2.3.  Ha a TEAM-CONSULTING Bt. a közte és a jelentkező között létrejött tréningre vagy nyelvkurzusra vonatkozó szerződéstől el kíván állni, akkor az elállásra vonatkozó jognyilatkozatát a jelentkező email címére küldi meg. Ebben az esetben a TEAM-CONSULTING Bt. a tréning, illetve nyelvkurzus díjának teljes összegét banki átutalás útján visszatéríti a jelentkező számára.

  1. Egyes nyelvórák, illetve tréningnapok lemondása

3.1.  Amennyiben a tréning részét képező tréningnapok, illetve a nyelvkurzus részét képező nyelvórák valamelyikét a jelentkező lemondja, a jelentkező és a TEAM-CONSULTING Bt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a lemondásra került tréningnap, illetve nyelvóra pótlásra kerüljön, de a jelentkező az általa lemondott tréningnap, illetve nyelvóra díjának visszatérítésére nem tarthat igényt.

3.2.  Amennyiben a tréning részét képező tréningnapok, illetve a nyelvkurzus részét képező nyelvórák valamelyikét a TEAM-CONSULTING Bt. lemondja, a TEAM-CONSULTING Bt. a lemondásra került tréningnapot, illetve nyelvórát ésszerű határidőn belül pótolja.

  1. Vegyes rendelkezések

4.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

4.2. A jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége a jelen ÁSZF fennmaradó részének érvényességét nem érinti.

4.3.  A jelen ÁSZF visszavonásig érvényes.

4.4. A jelentkező és a TEAM-CONSULTING Bt. közötti kapcsolattartás elsősorban elektronikus levelezés formájában e-mail útján történik. A TEAM-CONSULTING Bt. részéről kapcsolattartásra jogosult személy:

– Név: Sándor Éva ügyvezető

– Email cím: office@teamconsulting.hu

– Telefonszám: 06-20/824-3377

4.5. A jelen ÁSZF a TEAM-CONSULTING Bt. weboldalán is elérhető http://teamconsulting.hu/.

 

Budapest, 2017. július 10.

TEAM-CONSULTING Bt.