Team Consulting

Minden, ami egy üzleti vállalkozás elindításához és működéséhez kell.

Adatvédelmi nyilatkozat

Felhasználási feltételek

Ezt a Weboldalt a TEAM CONSULTING Bt. működteti. A Weboldalhoz való hozzáférést az alábbiakban leírt használati feltételek szabályozzák, amely szabályzat kizárólag erre a Weboldalra vonatkozik és nem érvényes azon szervezetek weboldalaira ahová erről a Weboldalról link vezet.

Jogi felelősség kizárása

A Weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül tanácsadásnak, azt a TEAM CONSULTING Bt. csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.

A Weboldal területén található kapcsolódó Weboldalak nem tartoznak a TEAM CONSULTING Bt. hatáskörébe, ezért nem is vállal felelősséget ezen Weboldalakért és az ott található tartalmakért.

A TEAM CONSULTING Bt. minden szükséges és ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal adatainak pontosságát.

A TEAM CONSULTING Bt. nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés permanens vagy hibamentes lesz. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését a TEAM CONSULTING Bt. kizárja.

A TEAM CONSULTING Bt. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez a TEAM CONSULTING Bt. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. A TEAM CONSULTING Bt. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül ideiglenesen vagy véglegesen a Weboldalt és a hozzá kapcsolódó tartalmat módosítsa vagy megszűntesse továbbá, hogy jelen felhasználási feltételeket módosítsa.

Szerzői jog

A Weboldalon megjelenő TEAM CONSULTING Bt. védjegyek és logók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok gyakorlása kizárólag a TEAM CONSULTING Bt. illetik meg. A védjegyoltalom jogosultja a TEAM CONSULTING Bt..

A Weboldalon elérhető védjegyeket, logókat, információkat a TEAM CONSULTING Bt. kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyek a jelen Weboldal céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

A Weboldal felhasználói a Weboldal tartalmának bármely részét egy példányban kinyomtathatják személyes, nem kereskedelmi célra, feltéve, hogy az anyagon semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek. A TEAM CONSULTING Bt. fenntartja a letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogait és szerzői jogait. A Weboldalon közzétett anyagokat csak törvényes célokra szabad felhasználni. A weboldal és tartalmainak bármely itt nem írott felhasználása a TEAM CONSULTING Bt. írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos.

Adatvédelmi elvek

Ön a Weboldalon található kapcsolattartó űrlap kitöltésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az TEAM CONSULTING Bt. adatbázisában rögzítse, nyilvántartsa és feldolgozza a szolgáltatásnyújtás folyamán. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük.

A weboldalon kért információk, adatok kezelése és felhasználása során a TEAM CONSULTING Bt. a személyes adatok védelméről és a közérdekű nyilvánosságról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait betartva jár el.

A TEAM CONSULTING Bt. tiszteletben tartja weboldala látogatóinak jogait, magántermészetű adatait. Az Adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősül valamely természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Önnek mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel és töröljük adatbázisunkból, az erre a célra kijelölt elérhetőségünkön keresztül.

Ha bármilyen ezen Weboldalra vonatkozó adattal, tartalommal vagy vizuális megjelenéssel kapcsolatos kérdése, megjegyzése vagy panasza van kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az erre a célra kijelölt elérhetőségünkön keresztül!

TEAM CONSULTING Bt.